פרשת ויגש

בפרשת השבוע יוסף מתוודע לאחיו, אך לא לפני שהוא בודק את מצב הגיבוש / האחדות בין האחים. עובדה שיכולה הייתה לקפח את חייו של יוסף. יוסף מחליט להשאיר את בנימין בטענה שגנב את הגביע.
יהודה שהיה מוביל במכירת יוסף לא מתכוון לחזור על התסריט שהיה עם יוסף גם בבנימין .הוא  ניגש  אל יוסף  מאיים ומבהיר חד משמעית שלא משאירים חיילים בשטח גם אם זה יעלה לשניהם בחייהם.

פילוג ואחדות בהיסטוריה היהודית

ההיסטוריה היהודית מאופיינת במחלוקות ודעות שונות כשלכל זרם ישנו את מאפייניו ודעותיו. ובלבד שלא תהיה סתירה עם המסר הברור של התורה.
לעומת זאת כשמגיע רגע האמת, העם מתאחד וכל המחיצות יורדות. כשמקבלים מכה ברגל העין דומעת . אחדות בכל  איברי העם.

מדוע משול עם ישראל לתפילין

כך גם בתפילין. בבית התפילין של הראש המכוון כנגד המוח ישנן 4 מחיצות . וכל פרשיה נמצאת על קלף נפרד בתוך מחיצה משלה. כך עם ישראל. כל זרם הדעה והנישה שלו.
לעומת זאת בבית התפילין של היד המכוון כנגד הלב אין מחיצות . ישנו חלל אחד וכל ארבעת הפרשיות כתובות על קלף אחד ונכנסות לאותו בית תפילין המכוון כנגד הלב.
הלב הוא המניע של הגוף. והאחדות היא הלב של עם ישראל.

ובחזרה לפרשתנו

יוסף מבין שהמצב נפיץ  מאוד ומתוודע לאחיו. "אני אחיכם יוסף" הוא אומר. ולא זו בלבד שאינו רוצה נקמה אלא אף מבהיר:
הבורא שלחני לכאן על מנת שאכין את ההתמודדות לבצורת העתידה.. והמכירה  הייתה הסיבה להגעתי.
אתם חשבתם לרעה ויד ההשגחה/ הבורא חשבה לטובה.
מכאן שאין רע יורד מן השמים גם אם כך הדברים נראים.
מכאן שצריך להודות למי שנראה שעושה לי רע???!!!

מאחל לכולם שבוע נפלא

שלכם,

אריה שלום
0505264187

Share this...