שמחת תורה תשע"ז

"שישו ושמחו בשמחת התורה ותנו כבוד לתורה "! אולי זהו ההמנון הלא רשמי של חג שמחת תורה, אחד החגים השמחים ביותר בלוח השנה העברי. זה היום בו אנו מסיימים לקרוא את התורה ומתחילים אותה מחדש. ביום שמח זה עורכים הקפות עם ספרי תורה ורוקדים ושמחים בשמחת התורה .

הפרשה האחרונה בתורה היא פרשת וזאת הברכה המסתיימת בפסוק לעיני כל ישראל האות האחרונה בתורה היא האות ל' ואילו התורה פותחת באות ב' במילה בראשית והחיבור נותן את הרצף של המילה לב משמע התורה מוענקת לנו מכל הלב.

אנו שמחים בשמחת התורה על כך שזכינו לסיים מחזור נוסף של קריאה בתורה ולכן יום זה נקרא בשם "שמחת תורה "

האדם שמתכבד לעלות לעליה האחרונה בה מסיימים את ספר התורה נקרא חתן תורה , ומי שמתכבד בעליה הראשונה של ספר בראשית נקרא חתן בראשית.

 

הושענא רבה (בעברית: הושענא הגדול)

הוא כינויו של היום השביעי של חג הסוכות. ביום זה נהוג לומר פיוטי "הושענא" בקשות ישועה  רבים יותר משאר ששת ימי החג, ומכאן שמו.

זהו היום הנ"א (51 בגי' ) – לימים שניתנו לעם ישראל בחסד. לעשות תשובה המתקבלת ברצון (החל מראש חודש אלול ועד כא' בתשרי ), ועל שם כך מבקשים הושע-נא, כלומר מבקשים מהקב"ה להושיע את יום נ"א זה, שהוא יום רבא (הגדול) לפי שהוא אחרון וחותם.

בספרות הקבלה אנו מוציאים התייחסות להושענא רבה כיום המסוגל להגן על ישראל ולהצילם מאויביהם. הוא גם היום בו על פי המסורת עתידה להיות מלחמת גוג ומגוג. הזכרנו לפני סוכות  כבר שההפטרה של יום סוכות הראשון היא על עניין  מלחמת גוג ומגוג .

 

תיקון ליל הושענא רבה

בליל הושענא רבה נוהגים רבים להישאר ערים כל הלילה ולהקדיש אותו ללימוד תורה מתוך סידורים של "תיקון ליל הושענא רבה" או לימוד תורה על פי בחירה אישית של הלומד. מקובל לקרוא בספר דברים, ולאחריו לומר תהלים, מפני שכתיבת ספר תהלים מיוחסת לדוד המלך שהוא האושפיזין ביום הושענא רבה.כלומר הלילה האחרון . ביום הראשון אברהם . לאחריו יצחק ,יעקב ,משה,אהרון, יוסף,ודוד האחרון.

שמיני עצרת

הוא היום השמיני אינו קשור לסוכות . לא יושבים בסוכות היות והחג מסתיים בצהרים יושבים בסוכה עד כניסת החג וכאן מסתיים היום השביעי של החיוב לישיבה בסוכה . היום כאמור הולך אחר הלילה ומכיוון שמתקרב הערב מסתיים עניין של :  "בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל",

שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו . כדאי רק שנדע שבחג סוכות מקריבים בבית המקדש 70 פרים לכבוד 70 אומות העולם . משמע שמכל העולם יגיעו להקריב קרבנות . כל עניין הקרבת הקורבנות ועבודת בית המקדש תהיה אמונה בידי  כהנים לויים וישראל בלבד.

שמיני עצרת כאמור מהווה כמן חג נוסף צמוד לסוכות.  בשמיני עצרת מוציאים שלושה ספרים

האחד: לסיום ספר דברים בפרשת וזאת הברכה

השני: ספר בראשית לחתן בראשית

והשלישי: לעניין ההפטרה של שמיני עצרת בפרשת פנחס ספר במדבר.

בשמיני עצרת מסיימים את התורה וקוראים את פרשת זאת הברכה . ישנם שישה עולים . והעולה השביעי הוא חתן תורה שהוא קורא את כל פרשת זאת הברכה מההתחלה עד הסוף.

חתן נוסף הוא חתן בראשית [ספר שני] אתו מתחילים את קריאת התורה בספר בראשית  חתן בראשית הוא העולה לקריאת תחילת ספר בראשית . קריאת התורה מסתיימת כאמור  בשמיני עצרת. ומכיוון שאין נתק בהמשכיות התורה  ישנו חיבור בין הסיום להתחלה . הקריאה היא עד ויכולו השמים והארץ כלומר עד סוף הבריאה .

קריאת תחילת ספר בראשית כלומר פרשת בראשית תהיה שוב בשבת הקרובה . לאחר החג . שתהיה התחלה חדשה ושנה חדשה טובה ופוריה לכל אחד ואחת מאיתנו עם תחילת הקריאה בפרשת בראשית ל פי הסדר המקובל בכל שבת.

חג שמח

נחום תמיר נומרולוג

Share this...