קללה

 

משמעות הקללה במקרא

חז"ל אמרו: "שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם: הקנאה, התאווה והכבוד". לא מעט אנו נתקלים בתגובות חריפות של אנשים בגין דבר מסוים שאמרו או אולי לא כיבדו אותם כפי שהם מצפים, ובמקרים מסוימים אף דיברו בצורה בוטה או קיללו אותם. הדבר גורם להם לצאת מדעתם. ועל זה אמרו חז"ל: "סייג לחכמה שתיקה" ו"חיים ומוות ביד הלשון".

 

כמה פעמים שמענו אף שמישהו אמר שהוא פשוט מקולל, פשוט לא הולך לו. שמענו לא פעם שנהג יצא מרכבו ברמזור, שלף אקדח ו…. נכון, פשוט ירה. למה? נכון,  הנהג ברכב הנורה קילל אותו ואת הוריו. אז כדאי שנדע, אמרנו שגימטריה של המילים "עין" ו"פה" היא אותה גימטריה. קול (דיבור) יוצר תמונה, ומבט (הסתכלות) יוצר קול.

 קללה היא מהות המייצרת תגובה

אז עכשיו לגבי הקללה: הקללה היא מהות בפני עצמה. אמרנו שאולטראסאונד זו ריאקציה של גלי קול שיוצרים תמונה, כך שבאותה מידה הקללה יוצרת מהות. הקול יוצר מהות. אבל כאן יש חידוש פשוט נפלא. הזוהר הקדוש כותב שהקללה שאלה את בורא העולם: "מה לעשות? נאמרתי מפיו של אדם כקללה, והלוא גם קללה בנויה מאותיות הקודש מ-22 אותיות א-ב!" והתשובה הייתה: "חזרי לקן שממנו יצאת". כלומר המקלל עצמו יוצר לעצמו רפלקטור שלילי ומחזיר לחיים האישיים של עצמו את האנרגיה השלילית שיצאה  מפיו שלו בעצמו, ממש כמו לירות ברגל שלך.

משמעותה של קללה

המשמעות היא פשוטה, מי שמקלל צריך לדעת שהקללה בגימטרייה היא קניין – כלומר יש לה תוקף של בעלות על מי שיצר אותה. היא פשוט שוכנת בתוכו. ועוד, המילה "קללה" נקראת מההתחלה ומהסוף אותו הדבר: ק  ל  ל  ה, כיוון שיש ביהדות המון מקרים שאות ה' מתחלפת באות ק'. ובמקרה שלנו האות האחרונה מתחלפת בראשונה ולהפך. כך שרואים שהקללה זה דבר שלא רק שאינו נתפס על מי שקיללו, אלא אף חוזר למקלל.

משמעות המילה בגימטריה

נבדוק לרגע את הגימטרייה שוב: קללה = קניין (בעלות) = בעל (מלשון חיבור – "והאדם ידע  את חוה", ידע מלשון לדעת, מלשון חיבור. כך שמי שמקלל פשוט מזמין אורח בלתי רצוי. כאשר לבן רדף אחרי יעקב וחיפש את התרפים באוהל רחל ולא מצא אותם, אמר יעקב ללבן כי מי שהתרפים אצלו דינו מוות, ויעקב הצדיק לא ידע כי הוא מקלל את אשתו רחל. ואכן רחל מתה ונקברה בדרך אפרתה, ולא במערת המכפלה על אותה אמירה שקיבלה תוקף בשמים.

מדוע לא רצוי לקלל

ובעניין אחר, גם אנחנו לעתים חוטאים ודווקא עם חברים או יתרה מזו מול הקרובים לנו, ילדנו ואחינו, וברגע של כעס אומרים מילת קללה כמו "הלוואי שתמות" או "שיהיה לך רע" ועוד מילים קשות. וחשוב לדעת שאם מלאך היה באותו זמן ובירך על המילים, נוצר רפלקטור שסופו לפגוע באדם שאליו כוונה האנרגיה, וכמובן שהצער בסופו של דבר הוא שלנו.

דוגמה לשני מקרים של קללה והשלכותיהם

אני גם מכיר מקרה של שתי נשים שהתגרשו מבעליהן, ואחת לא התחתנה, והשנייה לא נכנסה להיריון. וכשחקרתי בנושא הן ענו בזלזול כי בפגישה האחרונה עם המשפחה של הבעל נאמרו דברים במילים קשות כמו "אמן שלא תתחתני יותר", ולשנייה – "שלא תוכלי ללדת ילדים". מובן שהן לא התייחסו לכך, ובעצת רב נעשה טקס הסרת קללות שהביא תוצאות ומזור לשתי הנשים בתוך שנה.

לכן, צריך להתאפק ולספור עד חמש ולהימנע מלומר מילים קשות שהרצון שלנו לממש אותן לא קיים כלל. לכן אולי כדאי לחשוב על משהו יותר חיובי, כמו למשל פשוט לברך במקום לקלל, ואז גם נרוויח וגם  נרגיש טוב יותר.

אני מוכן להעיד שראיתי מה קורה למי שמקלל ונתתי דוגמאות גם למי שקולל. כדאי שניצמד גם לפרשת השבוע שעבר "פרשת ויחי", שהייתה רוויה בברכות לשנים עשר השבטים, שתוקפן קיים לדורות. דרך אגב, בלעם הרשע בזמנו ביקש לקלל את עם ישראל, וכל הקללות שלו הפכו לברכות. והוא קיבל כמובן רפלקטור על קללותיו, וסופו ידוע וכך גם הצלתו והגנתו של עם ישראל.

 

אז שנזכה כולנו להתברך אמן ואמן!

שלכם,

נחום תמיר- הנומרולוג מיקנעם

נחום תמיר-נומרולוג מס 1

נחום תמיר נומרולוג

 

[1] חז"ל העירו על המילה "ונתנו" שהיא מילה שנקראת מההתחלה ומהסוף אותו הדבר, משמע שמי שנותן צדקה מובטח לו שיקבל חזרה בפרנסה, בבריאות וכדומה.

Share this...