חייו של יהודי רוויים תוכן רוחני מאז היוולדו ועד 120 שנות חייו, 8 ימים למילה, 13 שנים למצוות, 20 לחופה, 40 לחכמה וכולי. ומקביל חגי ישראל: סוכות להבנת תכלית הבריאה, וחייו של אדם הקצובים 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, עשור כנגד יום בסוכה. חנוכה על נצחיות התורה ורוחניות נשמת האדם, ניצחון האור על החושך. פורים לנצחיות עם ישראל, פסח לחיים על-טבעיים: מן, מצה, בקיעת הים. ושבועות לקבלת תורה ותכלית.

חודש כסלו מאופיין בגאולה כללית ופרטי

חודש כסלו הוא החודש השלישי במניין החודשים לבריאת העולם והתשיעי למניין החודשים בתורה. חודש כסלו מוזכר פעמיים בתנ"ך, ומקור השם מבבל. בחודש זה מתגברים הגשמים, ואם חלילה לא יורדים בכסלו, גוזרים 3 תעניות על הציבור כדי לעורר רחמי שמים. חודש כסלו מפורסם בזכות נס החנוכה וגבורתם של המכבים על היוונים שהחזירו את עבודת בית המקדש למקומה, ובחודש זה על עם ישראל לפתוח את הכיס ואת הלב. מסירות נפשו של עם ישראל לאורך ההיסטוריה על תכליתו הרוחנית לא חסכה  מאומות העולם לפתח אין-סוף רעיונות שליליים כיצד לדכא את ההליכה העיוורת אחר האמונה. "הנעשה ולאחר מכן ונשמע" לא מצא חן בעיניהם, ומכאן הכול היה כשר בעיניהם: פוגרומים, מסעות צלב ועלילות דם. אך לא הועיל.

 חודש של דיכוי וגם צמיחה רוחנית וכלכלית

חודש כסלו הוא השיא לדיכוי, ועם זאת הוא הפתיחה לצמיחה רוחנית וכללית, במיוחד לנוכח המאורעות שקרו לנו בשנתיים האחרונות: צוק איתן, חטיפת הנערים, הפיגוע בבית הכנסת בירושלים, הצתת היערות והדליקות. כסלו הוא חודש של פרסום נס התקומה הישראלית, שכל כלי דיכוי היה הכשר ביותר, ובלבד שיעזבו את דרך ישראל. וזה מה שרצו היוונים. הם האמינו בידע של המוח היהודי ורצו לשמר אותו, אולם לא היו מוכנים לקבל אותו עם הדת שלהם, זה מצב חמור יותר מהגזענות של היום.

 

בכל שנה באותו תאריך של תחילת הנס, כה בכסלו, יש אורות רוחניים שאפשר למשוך. על פי החסידות והקבלה עוד בכסלו אפשר לשנות את גורלנו שנחתם ביום הכיפורים. עם ישראל ללא התורה הוא כגוף ללא נשמה. והנר בעצם פעולתו מזכיר את מהות הנשמה שתכליתה שאיפה כלפי מעלה, משמע רוחניות. ולכן נר ביהדות משול לנשמה, משמע שכל עוד האדם חי אפשר לתקן את שעיוות. שכן מתוך החורבן באה התקומה. ידוע שזרע לפני צמיחתו עובר תהליך של ריקבון באדמה.

 המצווה החביבה על יהודי התפוצות וחיבורה לחודש זה

על פי סקר מכון גוטמן ליהדות, שבחן את היהודים בכל העולם ואת החיבור למצוות, התגלה כי המצווה החביבה ומתקיימת ב-93% מכלל יהודי העולם היא הדלקת נרות חנוכה. בעברית השם הוא המהות, וכסלו מסוגל למלא את הכיס ואת הלב. הלב משמעותו הבנת תכלית החיים והידיעה שאדם מושגח בכל רגע בחייו וההצלחה אינה פונקציה של השתדלות, יכול אדם להשתדל המון ולהצליח מעט ולהפך. ועניין הכיס להבין ולדעת שמה שיש לי כרגע הכי טוב היות שכל רגע יכול להיות גרוע יותר. ונוסף לכך, פתיחת הלב והכיס לצרכיו של האחר.

 ילידי חודש כסלו

לאנשים שנולדו בחודש כסלו יש תכונות ייחודיות. לפי סוד הקבלה, הם מאוד מתחברים לילדים או מתנהגים כמו ילדים, הנשמה שלהם לא מתבגרת. הם המופרעים, אבל בפן החיובי, יצירתיים ומוקצנים מאוד. לילידי חודש כסלו יש תכונה שלעתים פוגעת בהם: הם ישירים מדי, והם אומרים את אשר על לבם ואת כל מה שיש להם בבטן ובפה מלא. כמו כן, הם אנשים מאוד ישרים והגונים, קשה להם לפגוע באנשים, אולם הרצון שלהם להשמיע את עצמם או להאמין בדברים שלהם במלוא לבם הוא שגורם להם לומר  באופן ישיר את אשר על לבם.

שיהיה לנו חודש מלא אור

 

שלכם,

נחום תמיר – נומרולוג

 

Share this...