המוניטין של חג החנוכה

אם  נשאל אנשים איך מצטייר להם חג חנוכה. יהיה אפשר לחלק את התשובות לשלוש קבוצות: הילדים ידברו על הסביבונים, הלביבות, הסופגניות ודמי הכיס; הבוגרים על בינגו והגרלות; והזקנים ידברו על הרוחניות. אם נחשוב על זה, נבין שכולם מדברים על אותם מאפיינים בסיסיים. כולם מדברים על הגרלות וגורל, כסף ומזל (שגם כן קשור בגורל), ואין ספק שכולם מדברים בגדול על הנס שנעשה לעם ישראל בימים ההם בזמן הזה.

חג שכולו עוצמה ואור

אומרים שבכל חג יש את אותה העוצמה שהייתה בחג או במאורע המקורי. והיום, עם מה שקורא סביבנו, אין ספק שרק נסים יצילו אותנו, כי המצב ממש על-טבעי. חנוכה מאופיין במהות עם ישראל שמשולים לשמן שאינו מתערבב עם נוזלים אחרים. כך עם ישראל לא מתערב עם עמים אחרים. הנרות מאפיינים את בית המקדש. המקדש והתורה משולים לאור היות ששניהם מאירים את  החיים, ולכן התורה נקראת תורת חיים. הנר הוא שילוב קבלי של נשמה ורוח. והמנורה שהייתה בבית המקדש הייתה בנויה משבעה קנים, גם סמל רוחני, כמו שבת, שמיטה, החודש השביעי וכו'.

במה נבדל עם ישראל משאר העמים ואיך זה קשור לחנוכה

לאורך כל ההיסטוריה עם ישראל נרדף בשל אמונתו האיתנה והלא משתנה, אמונה באל אחד, הבורא שאין לו דמות הגוף ואינו גוף, לעומת אומות העולם שהאמינו במה שנקרא עבודה זרה. היוונים דגלו בעבודת אלילים, ובד בבד הקימו בתי מרחצאות משותפים ופרועים בלשון המעטה. חנוכה מסמל את ניצחון הטוהר והניקיון כנגד מה שאפיין את הפריקה של היצרים וחוסר הניקיון. ולכן  למאפייני עמנו בחר הבורא את השמן בשל תכונותיו ובשל זכותו (מלשון זך), ולכן המנהג לאכול מאכלים מטוגנים בשמן. ואת האור בשל תכונותיו כמאיר ומסלק החושך להיות ממאפייני עם ישראל.

אור לגויים

על עם ישראל נאמר: "והייתם אור לגויים". ידוע שלהבה קטנה יכולה להפיג המון חושך. יש עניין קבלי שאומר שעד חנוכה עוד אפשר לשנות את הדין שנחתם ביום הכיפורים, ואותו נר קטן יכול ליצור אור אדיר גם אם הכול עדיין נראה חשוך בכל המובנים ובכל התחומים. אומרים שנר אחד יכול להדליק מאה נרות, והלהבה שלו תישאר כפי שהייתה (ולמען האמת אף אפשר להדליק אין-סוף נרות מנר אחד. המילה "נר" יכולה להתפרש באין-סוף מובנים: "נר" בגימטרייה הוא 7, חיבור ליהדות).

האור בייחוס חיובי ומשמעותו

מכירים את המשפט שבני הזוג אומרים האחד לשני: "אתה האור שלי"? לא מכירים? אז נא להכיר. גם מילה טובה בבית יכולה להאיר את הבית אפילו כשיש הפסקת חשמל. ולזה לא צריך לחכות עד חנוכה. אני מכיר אנשים שיש להם אור בבית כל השנה  גם כשחשוך. וכולנו יודעים כמה חשוב לקבל פידבק מבן הזוג, ואיזה אור עולה על הפנים כששומעים מילה טובה.

מכון גוטמן ליהדות בדק ומצא שמצוות הדלקת נרות חנוכה חביבה על יהודים בכל העולם, וכי כ94 אחוז מיהודי העולם העידו כי הם מקיימים את מצוות החג, מהדלקת נרות חנוכה ועד למאכלי חנוכה ומנהגי החג.

נס חנוכה: "נס" מלשון ניסיון, כשעומדים בניסיון אז יש נס.  נס חנוכה, משום חנוכייה.
אז איפה זה התחיל? "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ". בניין בונים מן המסד ולאחר מכן הלאה עד התקרה. תחילה נבראו השמים ורק לאחר מכן הארץ. כלומר תחילה הדגשת הרוחניות, ולאחר מכן הארץ. העולם לא יכול להתקיים רק עם ארציות, אלא חייב שילוב של רוחניות.

המאבק על הרוחניות ולא על השעבוד

המלחמה שקידשו החשמונאים נגד מלכות יוון לא הייתה ככל התמרדות של משעבד נגד משועבד כדי להיות בן חורין. שכן אילו רצו יכלו ישראל לזכות בחירות לאומית גדולה בשלטון היוונים. היוונים לא התנגדו לחירות הגוף, אלא רצו לשעבד את חירות הרוח בלבד. היוונים ראו את עצמם כמושיעים של ישראל בהנחלת תרבות יפה, לשון לימודם, שכל, חכמה ודעת, למען לא ישעו ישראל בדברי בערות ולא יהיו נחשלים. מסר תורתם של היוונים היה כוחניות האדם, יפי טעמו, אמת שכלו וביטול האמונה באלוקים. ישראל של אותו הדור ראו את תורת יוון כשורש הטומאה, כשאדם מאליל את עצמו והופך עצמו אליל, אין מעצור לרוח הרע שבו עד כדי איבוד מוחלט של יצרים.

יוון הוא בנו הרביעי של יפת בן נח. אלכסנדר מוקדון הוא מצאצאיו. ובתקופתו תורגמה התורה ליוונית עד כי השתעשעו בה. ואכן, הוא חיבב את ישראל ואת חכמיה ולא הרע להם (הוא אף ירד מעל סוסו והשתחווה לשמעון הצדיק). יוון ייצגה את הכוח, וישראל את הרוח. מושלי יוון ביקשו לעקור את הרוח ולפרסם את תרבות הגוף. הם ביקשו לבטל שלוש מצוות חשובות בעם ישראל: שבת, קידוש החודש וברית המילה. מיותר לציין את כוחה של יוון אז לעומת היום שמצבה הכלכלי והמוראלי הוא הגרוע מבין מדינות העולם הנאורות בכלל ובאיחוד האירופי בפרט.

שבת שלום וחג חנוכה שמח,

נחום תמיר, נומרולוג

Share this...