ההר הרוחני בעולם

הר הבית כשמו כן הוא, ההר שעליו בנוי הבית. כיום בהר הבית נמצאים הכותל המערבי ומסגד אל אקצא, שכרגע נמצא בשליטת המוסלמים. ולידם לכל אבן יש היסטוריה. הבית נכתב בה' הידיעה: ביתו של בורא עולם. וכי אפשר להאניש חלילה את בורא העולם? חלילה. אך מכיוון שציוונו לבנות בית, נבחר המקום בידי דוד מלך ישראל.

דוד הוא המשיח, לכן אומרים משיח בן דוד. המילה "אדם" מורכבת משלוש אותיות: א = אדם, ד= דוד, ם = משיח. נשמתו של האדם הראשון יציר כפיו של אלוקים התגלגלה בדוד ועתידה להתגלגל במשיח. מכאן משיח בן דוד. הר הבית לא נבחר סתם, שהרי סיפור העקידה של יצחק אבינו היה שם. כמו כן חלום יעקב ("מה נורא המקום הזה. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים").

נהירה רוחנית ודתית לעבר ירושלים

לאורך כל ההיסטוריה הייתה נהירה ורצון של מעצמות לכבוש את ירושלים. המונגולים בתקופתם גם כן רצו זאת מתוך ידיעה שהר הבית הִנו מקום המהווה את המקור לאנרגיות הרוחניות בכל העולם. יש משנה שאומרת שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, וירושלים נמצאת במקום הכי גבוה בארץ ישראל, מכאן שירושלים נמצאת במקום הכי גבוה בעולם, והכוונה כמובן במובן הרוחני. ולא בכדי נהוג לומר עלייה או עולים לארץ ישראל או חלילה ירידה, יורדים מארץ ישראל. כאן המקור. וכשנוסעים לירושלים, נהוג לומר: "אני עולה לירושלים".

אגב, בעניין זה יש לי חבר שבמסגרת עבודתו מגיע לירושלים פעם בשבוע, ולי הוא מספר שהוא ממש מחכה ליום שלישי, ואף מוסיף כי גם בימים חמים כשהוא בעליות של ירושלים, הוא סוגר מזגן ופותח חלון כדי לנשום את אוויר ירושלים, שעליו נאמר: "אוויר הרים צלול כיין".

 

אנרגיות רוחניות עוצמתיות בעולם חומרי וגשמי

אפשר לבקר בירושלים ובכותל המערבי עשרות פעמים, ובכל פעם להרגיש את האנרגיות מחדש ובצורה חזקה יותר. ידוע שהר הבית הוא המקור לכל השפע בעולם הרוחני והגשמי. על הר הבית נבנו בית ראשון ושני וכן אי"ה ייבנה בית שלישי, שעליו נאמר בתהלים: "אם השם לא יבנה בית שווא עמלו בוניו בו", כלומר בית שלישי ייבנה וירד כמעט כולו על ידי בורא עולם וירד כמעט שלם.

בית המקדש שנבנה על הר הבית היה מחולק לכמה חלקים: עזרת נשים, עזרת ישראל, עזרת  כוהנים, אולם, היכל וקודש הקדשים. בקודש הקודשים היה ארון הברית, ולשם נכנס כוהן גדול פעם בשנה. ארון הברית היה מונח על אבן השתייה, שממנה הושתת העולם, כלומר נבנה, והיא המקור לכל האנרגיות הקיימות בעולם. המקום מקודש מאוד מעבר לבינתנו. וחל איסור מוחלט להיכנס להר הבית היות שכולנו נחשבים לטמאי מתים.  ורק לאחר ביאת משיח ולאחר שיהיה לנו אפר פרה אדומה, שהוא בעל יכולת טיהור, נוכל להבין ולהכיר כל אחד את מקומו על הר הבית.

 

רוחניות ושפע- יחדיו

שלמה המלך החכם באדם, שנגלו לו חכמות רבות וסודות עמוקים, ידע היכן עובר הצינור הרוחני לשפע של כל דבר בעולם. ולכן הצליח לגדל לדוגמה את כל הפירות  הקיימים בעולם בירושלים, גם אם מאפייני האקלים לא היו מתאימים. בנית בית המקדש היא תכלית בריאת העולם, ועל זאת אנו מתפללים ומבקשים כל יום שלוש פעמים בתפילה  וכן בברכת המזון ובכל לשון של איחולי ברכה כזאת או אחרת מתוך ידיעה שעידן הבית הוא גם השלב של "גר זאב עם כבש".

ימי הסליחות והקדושה

אנו נמצאים בימי סליחות של חודש אלול ומתכוננים לא' בתשרי ולעשרת ימי תשובה. ירושלים בכלל והכותל בפרט גדושים יום ולילה באלפי יהודים שמגיעים מכל קצוות הארץ והעולם להרגיש את האנרגיות והקדושה. איך אמר לי פעם מישהו: "זו תקופה שהמלך בשדה שמע בורא עולם יורד משבעה רקיעים לרקיע תחתון ונמצא ממש לידנו, כך שצריך רק לבקש ועל אחת כמה וכמה בירושלים ובכותל המערבי. אין צורך בפתקים, אלא פשוט לבקש ולבקש, וכל אשר תרצו והכול ללא תמורה מצד הקב"ה".

 

חוכמת חז"ל וקצת נומרולוגיה

ומקובלנו מהתורה ומחז"ל אומרים שצום, קול (תפילה), ממון (צדקה) מעבירים את רוע הגזרה. הגימטרייה של צום, קול וממון היא אותה גימטרייה (136), ולא בכדי נקשרו שלושתם ביחד כדי לבטל גזרות. אז ביום שכזה, כשידוע לנו שכל עוד שבית המקדש לא נבנה אנו נמצאים בגלות (וזאת רואים במצב הביטחוני, הכלכלי, החברתי, האישי ומה לא),  אין ספק שזו שעת רצון שכולנו נתפלל ונבקש על בניין הבית – מי בתפילה להדליק נר ולא רק בערב שישי, מי בצום ומי  בצדקה, כל אחד בהתאם ליכולתו ופשוט לבקש.

אפשר להשתתף בערב סליחות בבתי הכנסת הקרובים אליכם ואף לעשות מאמץ ולהגיע לערב סליחות בכותל המערבי. יש סיורים רבים היוצאים מכל רחבי הארץ במחירים סמליים, ושווה מאוד להגיע ולנצל את המעמד ברוח התקופה המיוחדת הזאת ולבקש, פשוט לבקש, ולא רק על עצמנו אלא גם על חברינו, שנאמר: "המבקש על חברו נענה תחילה".

שלכם,

נחום תמיר, נומרולוג

Share this...