יקנעם עלתה לאשכול 7 ונמצאת בין 57 היישובים החזקים במדינה

יקנעם ממשיכה להצליח ובגדול, ומנתונים שפורסמו בימים האחרונים עולה שדירוג המדד החברתי כלכלי (המדד הסוציו אקונומי) של העיר עלה שלב מסוציו אקונומי 6 לסוציו אקונומי 7.

הפרסום החדש קובע שיקנעם נמצאת בין 55 היישובים החזקים במדינה, והיא מקדימה יישובים רבים. מעל יקנעם (מדדים 10-8) נמצאים יישובים כדוגמת שוהם, רמת השרון, הר אדר, עומר, להבים, ועוד. בראש הרשימה ניצבים היישובים סביון וכפר שמריהו.

 

המדד החברתי כלכלי

המדד החברתי כלכלי של ישוב נקבע אחת לכמה שנים. בקביעת הרמה (המדד) של היישוב מ:    10-1 נבחנים היבטים מרכזיים המרכיבים את הרמה החברתית כלכלית של האוכלוסייה במקום וביניהם: חינוך והשכלה, המקורות הכספיים של התושבים, תחום הדיור, ציוד הדירה, מאפייני תעסוקה ואבטלה, מצוקות חברתיות – כלכליות מסוגים שונים, מאפיינים דמוגרפיים ועוד.

ממצאי המדד התקבלו ממחקר "אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה" המבוסס על נתוני מפקד האוכלוסין 2008. המחקר שנעשה נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהזמנת משרד הפנים, ונועד בין היתר לשמש את המשרד כאחד הקריטריונים להקצאת משאבים לרשויות המקומיות. משרד הפנים ישתמש במדד החברתי-כלכלי החדש ובמדדים הנוספים לצורך הקצאת המשאבים לרשויות.

דבר ראש העיר, מר סימון אלפסי:

"פרסום המדד החדש הוא הישג אדיר ליקנעם שמעיד על ההצלחות הרבות של העיר לאורך השנים. בראשית דרכי בראשות היישוב המצב הסוציו אקונומי של יקנעם היה 2 בלבד ואף אחד לא נתן סיכוי ליישוב, והיו אפילו מחקרים שקראו לסגירתו. יקנעם עברה כברת דרך ארוכה בכל התחומים והיא כיום עיר חזקה חברתית וכלכלית. כפועל יוצא של עליית השלב אנו נהיה יותר תלויים בעצמנו ונקבל פחות תקציבים ממשלתיים. עליית השלב במדד היא הוכחה חד משמעית לניהולה המצוין של העירייה את היישוב, ואני גאה שיקנעם נמצאת בשורה הראשונה של היישובים החזקים והמובילים במדינה".

Share this...