כנגד כללית הוגשו הכי פחות קבילות לנפש וחשוב מכך, מבין התלונות שהוגשו מטעם מבוטחיה, שיעור אלו שנמצאו מוצדקות היה הנמוך ביותר.
נתונים אלה עולים מדו"ח שהציגה נציבת קבילות הציבור במשרד הבריאות, בסיכום לשנת 2016. הנתון נכון הן ביחס לנפש מתוקננת והן לפי מספר נפשות מבוטחות.
נתון מרשים נוסף הוא שגם בנושא סל השירותים היה שיעור הקבילות כנגד כללית הנמוך ביותר ובהתאם גם מספר הקבילות המוצדקות בנושא זה- נתון אשר מעיד שכללית מקפידה לפעול בהתאם לחוק ולקיים את חובותיה כלפי הטופלים במסגרת סל הבריאות.
אלי כהן, מנהל כללית במרחב חיפה וגליל מערבי, מברך על הנתונים, שמעידים כי כללית מובילה באיכות השירות למבוטחיה. "פיתחנו מערך נגיש של טיפול בפניות הציבור ואין ספק שזוהי דרך חשובה להיות קשוב לרחשי לב המטופלים, לאתר כשלים וללמוד מהלקוחות כיצד להשתפר למענם, עם זאת, העובדה שעל אף היותנו קופת החולים הגדולה בארץ ובאיזור, ממעטים לקוחותינו להתלונן בפני משרד הבריאות ושיעורן של התלונות נמצא גורם אובייקטיבי כמוצדקות, נמוך בהשוואה לקופות החולים האחרות, הינה נתון חשוב המעיד על איכות השירות שניתן בכללית ועל כך שמרבית הבעיות מוצאת פתרונן בטיפול קשוב שניתן על ידי הצוותים שלנו ללקוחות כללית בזמן אמת."

צילום: דוברות כללית

יוכי באואר
דוברת הכללית במחוז ואחראית יח"צ

Share this...