ענייני הירושה בישראל מוסדרים בחוק  הירושה, שמגדיר 2 דרכי ירושה עיקריות:
1) ירושה על-פי צוואה:

לכל אדם זכות וחופש לצוות את רכושו, לאחר מותו, ככל שיחפוץ, כאשר מה שכתוב בצוואה גובר על הוראות חוק הירושה.

קיימות 4 דרכים לעריכת צוואה: צוואה שנחתמה בפני רשות (שופט, דיין, רשם הירושה, נוטריון) או לפני 2 עדים או שנעשתה בכתב יד המצווה או בעל פה שנעשית ע"י אדם הנוטה למות (צוואת שכי במרע).

* יצוין כי לבני זוג נשואים או ידועים בציבור יש אפשרות לערוך צוואה הדדית, במסגרתה יקבעו יחדיו את זהות היורשים וחלקם בעזבון. במרבית המקרים יורש/ת בן/בת הזוג שנותר בחיים את העזבון ולאחר פטירתו/ה עובר העזבון ליתר היורשים שהגדירו בני הזוג בצוואה.

יובהר כי לביטול צוואה הדדית יהיה תוקף רק בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

א. על מנת לבטל צוואה הדדית מתחייב לתת לבן/בת הזוג השני הודעה בכתב על ביטול הצוואה. מעת שנמסרה ההודעה – בטלות הצוואות ההדדיות של בני הזוג.
ב. על מנת לבטל צוואה הדדית לאחר מות בן/בת הזוג, וכל עוד לא חולק עזבונו/ה, על בן/בת הזוג שנותר בחיים להסתלק שלא לטובתו/ה, לטובת ילדיו/ה מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהיה/תה אמור/ה לרשת לפי הצוואה ההדדית.
ג. על מנת לבטל צוואה הדדית לאחר מות בן/בת הזוג ולאחר שחולק עזבונו/ה, על בן/בת הזוג שנותר בחיים להשיב לעיזבון את כל שירש/ה לפי הצוואה ההדדית, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – על בן/בת הזוג להשיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש/ה.

* בכל מקרה מומלץ להפקיד את הצוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה באזור מגורי המצווה, בעלות חד פעמית בסך כ- 100 ₪.

שארלי בגים עורך דין לענייני משפחה

2) ירושה על-פי דין: כאשר אין צוואה, היורשים נקבעים לפי חוק הירושה, והיורשים הם:

א. בן/בת זוג המוריש, כולל ידוע/ה בציבור (ומלוא הזכויות מיטלטלין ומכונית + 1/2 מיתר העזבון);

ב. ילדי המוריש ונכדיו, ואם אין יירשו הורי המוריש ואחיו, ואם אין יירשו סבו וסבתו של המוריש ודודיו (1/2 מן העזבון). אם אין קרובים, המדינה.

* יש לציין, כי כאשר הצוואה היא לגבי חלק מהרכוש בלבד, הרי שלגבי חלק זה יקיימו את הצוואה, ולגבי יתר הרכוש ינהגו על-פי הדין (חוק הירושה).

* יחד עם זאת, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות בדבר חלוקת הירושה ו/או למניעת אי נעימות ומאבקים משפטיים מיותרים, מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום ולערוך צוואה המשקפת את רצון המצווה, באחד הדרכים שפורטו לעיל, תוך הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.

* יודגש כי על מנת לקבל תוקף משפטי לצוואה מתחייב לפנות לרשם הירושה להגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה. כאשר אין צוואה, מתחייב לפנות לרשם הירושה להגשת בקשה לקבלת צו ירושה במסגרתו יקבעו זהות היורשים וחלקם בעזבון .

הערה:

האמור לעיל הינו מידע כללי וראשוני בלבד, ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. לצורך נקיטת פעולה ו/או קבלת החלטות, מומלץ להיעזר בעורך-דין העוסק בתחום.

Share this...