למה צריך את פרשת השבוע?

מטרת נתינת התורה הייתה על מנת שנוכל לעבור את שנות החיים שהוקצבו לנו בצורה הנעימה ביותר.
בכל פרשה ישנו מסר לחיים. ההפנמה תקבע את גוון חיינו. זריחה או שקיעה מגוונת גורמים להתרגשות . משהו בצבע , בטקסטורות עושה לנו טוב.
ישנם שאוהבים להצטלם עם רקע של שקיעה. התורה מכניסה את הוויית  הזריחה או השקיעה הרב גונית לחיינו.

 

בפרשת השבוע משה מתבשר שאין סיכוי שייכנס לארץ ,אעפ"י שרש"י הקדוש אומר שמשה חשב שבכל זאת התבטלה הגזרה.
משה מצווה על ידי הבורא: קח לך את יהושוע בן נון …וסמכת את ידך (לשון יחיד) עליו… ונתת מהודך עליו.
ובהמשך נאמר: ויעש משה כאשר ציווה  י-ה-ו-ה … ויסמוך את ידיו ( לשון רבים) עליו. משה מוסיף מעבר למה שצוויה הבורא. והעניין תמוהה.
משה מתבשר שהוא מפסיק את ההנהגה. ולא זו בלבד שאינו מנסה לטרפד אלא אף מוסיף ומברך.
ההוויה של חיינו לעיתים מצטיירת אחרת. חילופי גברי בתפקידים רבי מעלה לא מלווים בד"כ בפרגון הדדי בלשון המעטה.

התורה מחייבת אחרת.

ההפנמה שכל מה שקורה לנו הוא בהשגחה מלאה. ולא ניתן לשינוי, מכוון, ומהווה עבורנו את הפתרון הכי טוב עבורנו , טומנת בחובה שמחת חיים ושלווה אמתית  ונצחית.
על הפסוק "טוב עין הוא יבורך" אומרים חז"ל אל תאמר יבורך. אלא יברך. חוסר הפרגון נובע מגאווה שהרי אם קשה לי לפרגן .משמע שאני טוב יותר.
פרגון זו בריאות נפשית . שהרי אם קשה לי לפרגן משהו בנפש שלי מרגיש חסר. שהרי למה יהיה לו ולא יהיה לי?

מידת הגאווה היא מידה שנואה אצל הבורא: "גווא עיניים ורחב לבב אותו לא אוכל"(לסבול)
משה מצווה לברך ביד אחת ומברך בשתי ידיים.
המילה ונתנו נקראת מההתחלה ומהסוף עם אותן אותיות. מנתינה מקבלים חזרה.

שלכם,

אריה שלום

Share this...