פרשת לך לך

אברהם אבינו. אברהם העברי. אנו נקראים על שמו.
היות והוא היה מעבר אחד, ומנגד כולם, וכך ישראל לכל אורך ההיסטוריה, זה סוד ההישרדות שלנו.
אברהם מגלה שיש סדר ומסדר בעולם. זריחה ,שקיעה, קיץ חורף.
לכן מצהיר שכל העבודות הזרות אין להם אחיזה בשום מקום.
נמרוד(שם שלא ממומלץ ביהדות) המולך מאידך, תומך נלהב בעבודות הזרות טוען אחרת.
הניגוד יוצר חיכוך, אברהם הופך להיות בעייתי בשכונה.
שונה מכולם, חריג, מפריע. אחת דתו למות, אברהם מושלך לכבשן האש.
אברהם ניצל. נמרוד מבין עניין, ונותן לו במתנה את בנו אליעזר, הוא אליעזר עבד אברהם.
נמרוד כנראה יצר כלל בעניין יהודים שלא מוכנים להמיר את דתם.
כך היה לאורך כל ההיסטוריה. או ששרפו יהודים. או שיהודים העדיפו לקפוץ לתוך האש ובלבד שלא להמיר דתם.

אברהם מצווה לצאת מארץ מולדתו, להיכן?
אל הארץ אשר אראך. נו לאן? קודם עושים ואחר כך שומעים.
מזכיר משהו? אכן, נעשה ו(אחר כך)נשמע. אומות העולם אומרים על ישראל :עם פזיז אתם,
הקדמתם את פיכם כשאמרתם נעשה, לאוזנכם, עוד לפני ש(ונ)שמעתם את כל הציווים.
שאלו חכמי אומות העולם  את ישראל . הרי אתם אומרים שהולכים על פי הרוב, ענו אכן,
מדוע אינכם מצטרפים לאמונתנו? הרי אנחנו הרוב. ענו חכמי ישראל: כשיש ספק אכן הולכים אחר הרוב.
אך מכיוון שאין ספק באמיתות התורה הנוסחה הזו לא תופסת.

אברהם מגיע לארץ המובטחת, רעב בארץ, לא שואל שאלות, יורד למצרים ומבין שנכנס לבעיה.
אברהם מבקש משרה: "אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך"
למה? הוא מבין שכשמגיעה אשה חדשה לשכונה, למלך מותר הכל.
אברהם מבין שאם יתגלה שהוא האיש של שרה אחת דתו למות.
ד"א ההלכה אומרת שלא תתייחד ישראלית (יהודיה) עם גוי, גם אם אשתו נוכחת. למה? מכיוון שאשתו מאפשרת לו.
התוצאה מתבקשת. שרה הקדושה ניצלת. מלך מצרים וממלכתו חוטפים נגעים.
אברהם ושרה יוצאים חזרה לארץ כנען.

השלב הבא: ברית בין הבתרים. אברהם מתבשר על גלות מצרים והיציאה ברכוש גדול,
למושג רכוש גדול ישנם כמה פירושים: האחד ממון / ביזת מצרים. השני התורה הקדושה שנאמר:
"אם תבקשנה (את התורה)ככסף וכמטמונים תחפשנה…" משלי ב,ד,
אברהם מתבקש לשנות את שמו מאברם לאברהם
שרי שמה משתנה למשרי לשרה, וכל זאת על מנת לשנות את מזלם.
שרי לא תוכל ללדת, שרה תלד.

ישנם כמה דברים שמשנים מזלו של אדם.
שינוי מקום, הבורא נקרא המקום היות ונמצא כל רגע בכל מקום. לכן עלי לשנות את מקומי מולו, כלומר להתקרב אליו
שינוי שם. השם מושך אנרגיות חיוביות או חלילה ההיפך.  ובנוסף גם תפילות.

אריה שלום
שירותי אדריכלות

טלפון : 04-9893093 פקס : 04-9890156 נייד : 050-5264187

Share this...