פרשת וישלח

לחיות את החיים ולהגיב בחופשיות?

האם כשאני יודע שאני צודק, והאמת אתי אני יורה לכל הכיוונים. ולא סופר אף אחד ממטר?

יעקב אבינו מלמד אותנו שזה שלא נכון.

יעקב אבינו כדוגמה מקראית

הבורא מתגלה ליעקב אבינו בחרן ומצווה עליו לחזור לארץ ישראל.  הוא מבטיח לו שיהיה עימו, ושהוא יעקב  ממשיך את שושלת האבות הקדושים.

בדרך חזרה ישנה הפתעה . מסתבר שהוא צריך להתמודד את אחיו עשו. עשו, שמרגיש נבגד, מחליט לגמור חשבון עם יעקה ומגיע עם סד"כ של גדוד, 400 חיילים.

יעקב מטבע הדברים צריך להרגיש בטוח,  כי הרי יש לו הבטחה אלוקית. לפיכך, אין לו כל סיבה לחשוש, ובדרך הטבע הוא צריך לירות לכל הכיוונים ולא לספור את עשו ממטר.

פרשת וישלח

לספור עד עשר- כוחו העצום של איפוק ופיוס

למרות העובדה כי הוא יכול לנגף בקלות את הגדוד של עשו, בוחר יעקב בגישה שונה והוא נוהג אחרת. יעקב  מחליט לפייס את עשו ובכך למנוע חיכוך מיותר. מי צריך את זה?

הוא מנסה לרכך את האווירה. ולאחר מכן בוודאי שהדרך תהיה קלה יותר למנוע חיכוך שלילי ומיותר?

הוא שולח מתנות לעשו עם מספר שליחים, ובלבד שעשו יתרכך. ואכן כך היה.  ועשו ? לא זו בלבד שהתרכך, אלא אף מציע ליעקב ללוות אותו.

פרשת וישלח ניתוח גימטרי

אז מה המסר?- לספור עד עשר

וכאן הוא המסר של בכיר האבות הקדושים: לספור עד עשר. ואם בכל זאת קשה ,לספור שוב.
כמה פעמים ירינו לכל הכיוונים בלי לספור והתחרטנו לאחר מעשה? ולא מעט גילינו שהיה אפשר לעשות אחרת?
נכון שהאופציה של המלחמה נשארה אצל יעקב אבינו לשלב אחרון שמא לא תצליח תכנית הריכוך, אבל תכנית זו הפכה מתכנית מגירה לתכנית שנגרסה.

מאחל לכולם שבוע נפלא .
שלכם,

אריה שלום

0505264187

Share this...