מידע חשוב לחיילי יוקנעם והאזור:
מהן זכויותיכם במשפט פלילי

חייל אשר עובר עבירה פלילית במסגרת השירות הצבאי או אשר נחשד בביצוע עבירה, זכאי למספר זכויות בסיסיות. עבירות אלו יכולות להיות עבירות עריקות, עבירות ביזה, עבירות סמים, עבירות נשק – ועוד. זכויותיו נוגעות בראש ובראשונה לקבלת ייעוץ משפטי וייצוג משפטי הולם מטעם עורך דין צבאי, כך שיוכל להתנהל באופן ההוגן ביותר מבחינתו.

סוג המשפט
חוק השיפוט הצבאי חל על כלל המשרתים בצה"ל בזמן שירותם, בין אם מדובר בחיילי חובה, משרתי קבע, קצינים, חיילים בעת שירות מילואים ולעיתים גם אזרחים עובדי צה"ל. בבתי דין צבאיים דנים הן בעבירות פליליות אזרחיות והן בעבירות פליליות צבאיות, בין אם בוצעו בבסיס הצבאי או מחוצה לו, ואף במהלך חופשה.

ייעוץ וייצוג משפטי
חייל שנמצא תחת חקירה זכאי להתייעץ עם עורך דין צבאי מטעמו. זהו עורך דין פרטי שבקיא במשפט הצבאי והוסמך לייצג לקוחות בבתי דין צבאיים. וודאי שמעבר לייעוץ, עורך דין צבאי יוכל לייצג אותו במהלך המשפט הצבאי באופן מלא, ככל משפט פלילי באשר הוא. אפשרות נוספת אשר עומדת בפני החייל או הקצין בשירות חובה, מילואים או קבע היא לקבל ייעוץ וייצוג משפטי ללא עלות מטעם הסנגוריה הצבאית.

הגשת קבילה לנציב קבילות החיילים
בפני החייל עומדת הזכות, במידה והוא רואה לנכון, לערער על התהליך המשפטי המתנהל במסגרת בית הדין הצבאי. זאת ניתן לעשות על ידי הגשת קבילה לנציב קבילות החיילים או על ידי פנייה לקצין פניות הציבור.

זכויות בעת חקירת מצ"ח
חייל אשר מצוי בחקירת מצ"ח יכול להיות מוחזק בחקירה ראשונית עד למשך של 24 שעות. לאחר מכן חלה חובה להביא אותו לדיון בפני שופט. החוקרים חייבים ליידע אותו מהן החשדות העומדות נגדו. בפני החייל המצוי בחקירה עומדת הזכות לסרב לביצוע בדיקת שתן במידה והחוק אינו מחייב ביצוע בדיקה שכזאת.

זכות השתיקה
כמו בדיני המשפט האזרחי, גם המשפט הצבאי מעניק לחייל את הזכות לשתוק בעת שהוא נחקר על ידי חוקר צבאי. מומלץ להשתמש בזכות זאת רק לאחר ייעוץ עם עורך דין לענייני צבא, בשל כך שעצם שתיקתו של החייל עשויה לקבל פרשנות שלילית מצד צוות השופטים במידה ויוגש נגדו כתב אישום בהמשך.

הליך השיפוט במשפט הצבאי
משפט צבאי פלילי מתנהל באופן שדומה מאוד למשפט הוכחות אזרחי פלילי. הוא מבוסס על הליך משפטי הוגן ומושתת על הצגת ראיות ועדויות. קיימים צוות תביעה וצוות הגנה הכולל עורך דין צבאי. שני הצדדים יכולים להביא עדים מטעמם, יכולים לחקור חקירה נגדית את העדים של הצד השני ולהציג ראיות שתומכות בגרסתם. בסיום ניתנת ההזדמנות לצוות התביעה ולצוות ההגנה להציג סיכום עמדות, ולאחר מכן מתקבלת הכרעה על ידי הרכב השופטים. גם במשפט אזרחי וגם במשפט צבאי נטל ההוכחה מוטל על צוות התביעה.

Share this...