מחלקת הנוער הפועלת במסגרת רשת המרכזים הקהילתיים יקנעם הינה יחידה עירונית אחראית על פעילותם החברתית, תרבותית והערכית של בני הנוער ביישוב. אוכלוסיית היעד של מחלקת הנוער הם בני הנעורים בגילאים 13-18.
כיחידה עירונית האחריות נפרשת על התאמת והפעלת תוכניות לכלל האוכלוסייה הרלוונטית על גווניה ובהם: נוער נורמטיבי , נוער בסיכון ,נוער מנותק, נוער בעל צרכים מיוחדים, נוער ותיק נוער עולה .

היחידה עובדת בשיתוף פעולה מלא בין כל המסגרות החינוכיות ביישוב לקידום העבודה המערכתית לקידום מיטבי ומרבי של המשאבים והכלים העירוניים ולמיצוי יכולותיהם וצרכיהם של בני הנעורים והקהילה. פעילות הנוער ביישוב תבוצע ותנוהל ע"י אגפים שונים ביחידה (תנועות נוער, היחידה לקידום נוער, בית רימון, ובשיתוף פעולה עם שירותי הרווחה ובית הספר אורט) .
שילוב מערכתי זה יאפשר לפרוש את מארג התוכניות והטיפול בבני הנוער לאורך רוב שעות היממה כאשר התוצאה היא יצירת רצף חיוכי – ערכי מבוקר עד ערב.
מחלקת הנוער מפעילה תוכניות נוער המותאמות על פי קהלי יעד הטרוגניים לרבות: נוער עולה יוצאי נוער מנותק, ועתודת נוער. תוכניות הדרכה ומנהיגות וקבוצות עניין רבות (מוזיקה, מחול, zumba, תקשורת, ליצנות רפואית ועוד)

מנהל מחלקת הנוער העירונית:נדב נוסבאום
נייד:052-6032630

רכזת בית הנוער:רחלי קרחי
טלפון:04-9597026

אב בית הנוער:גדעון שלום
נייד:052-6032624

רכז מועדון בית רימון:ברוך גזאי
נייד:052-8903195

מנהלת היחידה לקידום נוער:רחלי להב
נייד:052-3287357

Share this...