יקנעם: אושר תקציב העירייה בסך 141 מיליון ₪. כ- 62 מיליון ₪ יושקעו בחינוך
מועצת עיריית יקנעם אישרה ברוב מוחץ את תקציב העירייה לשנת 2015 שיעמוד על 141 מיליון ₪. התקציב החדש מציג עלייה של 6 מיליון ₪ יותר מתקציב השנה שהסתיימה כאשר 60% ממקורות ההכנסה של העירייה הם עצמאיות ו – 40% מקורם בהכנסות ממשלתיות.
מנתוני התקציב עולה שהתקציב הכולל של מערכת החינוך יעמוד השנה על כ- 62 מיליון ₪ שהם כ- 45% מתקציב העירייה הכולל. תקציב החינוך יגדל מהשנה שעברה בכ-4 מיליון ₪, והכספים הנוספים ישמשו עבור השקעות נוספות בחינוך המיוחד, ובהפעלת תיכון נוסף החל משנה"ל הבאה. סך השתתפות העירייה בהוצאות עבור מערכת החינוך תעמוד בשנה זו על כ- 17 מיליון ₪. תקציב מחלקת הרווחה יעמוד על כ- 15 מיליון ₪. במסגרת התקציב החדש תמשיך העירייה להוביל פרויקטים ותכניות לרווחת תושבי העיר. התקציב יכלול גם השקעות רבות בתחומים מגוונים לטובת תושבי העיר כולם. העירייה תקצה בין היתר כמיליון ₪ לאחזקת מתקני ספורט וכ- 120 אלף ₪ לאחזקת מועדונים. העירייה תעניק תמיכות רבות ובין היתר תתמוך במתנ"ס בלמעלה מ1.6 מיליון ₪, בספורט תחרותי בכ- 750 אלף ₪, בפרויקטים עבור משפחות בתנופה בכ 590 אלף ₪, במוסדות דת בכ 450 אלף ₪, בקשישים בכ-350 אלף ₪, בנוער בכ- 220 אלף ₪, ועוד. בנוסף לאלו תקצה העירייה 10.1 מיליון ₪ עבור תברואה וניקיון, 400 אלף ₪ עבור קרן מלגות לסטודנטים, 135 אלף ₪ עבור שירותים לניצולי שואה, 950 אלף ₪ עבור אירועים, 80 אלף ₪ עבור תכניות בריאות וקהילה, 140 אלף ₪ עבור אחזקת נחל קרת ועוד. התקציב יכלול כמובן גם תמיכות בחיילים, במעמד האישה, ובמורשת ישראל. בנוסף לאלו כולל התקציב גם פירעון מלוות בסך של כ- 7 מיליון ₪ והנחות בארנונה לזכאים בסך של כ 5.7 מיליון ₪.בתקציב החדש נלקחו בחשבון מספר שינויים מהותיים כגון: קיצוץ משמעותי במענק האיזון, גידול בהוצאה לחינוך עקב הגידול בהוצאות לתיכון בגלל צפי לפתיחת תיכון נוסף, וכן גידול בהוצאות לחינוך המיוחד.

תקציב 2015 מבוסס על הערכות צפי ההוצאות וההכנסות כפי שידועים כיום והכנתו מבוססת על דיוני תקציב שנערכו עם מנהלי המחלקות בעירייה שפרטו את צרכי מחלקותיהם. לאישור התקציב קדמו דיונים רבים בהם התאימה העירייה את התקציב לצרכים העירוניים תוך חתירה מתמדת לאיזון, והיא תפעל להמשיך ולספק לתושבים שירותים באיכות גבוהה ובהיקף רחב. התקציב החדש מבטא באופן הנכון ביותר את צרכי העירייה לשנת 2015 והוא מביא לידי ביטוי את מדיניות ראש העיר בכל הנוגע לפעולות אותן מבקשת העירייה לבצע במהלך שנת התקציב.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:
"אני מברך על אישור התקציב. המפתח להצלחה בכל תקציב הוא שמירה על האיזון, ואני שמח שאנו כל שנה מצליחים להגדיל את התקציב, לשמור על איזון ולקבל את פרס שרי האוצר והפנים לניהול תקין. התקציב מבטא בצורה הטובה ביותר את צרכי העיר, ואני שמח במיוחד שלמרות הקיצוצים בתקציבי משרדי החינוך והפנים, אנו מגדילים את תקציב החינוך היישובי. אני שמח מאוד שאנו גם לא מגדילים את הארנונה למעט ב 0.75% שקבעה הממשלה, ועל אף כל הקיצוצים הממשלתיים נמשיך להתייעל ולהעניק שירותים מצוינים. סל השירותים של העירייה למשפחה עומד כיום על כ – 23 אלף ₪ כאשר הארנונה שהמשפחה נדרשת לשלם עומדת על כ: 3500-4000 ₪ בממוצע לדירה של כ- 100 מ"ר. גם השנה נמשיך להשקיע כספים רבים ולהוביל פרויקטים בחינוך, בתרבות, בספורט, ברווחה ובפנאי. כמי שמאמין בשקיפות דאגתי שגזבר העירייה ייפגש אישית טרם ההצבעה עם כל חבר מועצה שיחפוץ בכך וייתן לו את כל ההסברים. אני מברך את גזבר העירייה על הניהול הכספי המצוין, ועל הדאגה לשמירה מרבית על כספי הקופה והתושבים".

מזכיר/גזבר העירייה, מר יוסי מזרחי:
"המפתח להצלחה בכל תקציב ושמירה על האיזון הוא שמירה על יעדי גביית הארנונה ועמידה של משרדי הממשלה בהקצבות שהתחייבו להעביר. התקציב שאושר קובע שנמשיך להתייעל וגם להעניק שירותים וזאת על אף הקיצוצים הממשלתיים. אנו נפעל למקסם את השירותים במשאבים הקיימים ולהמשיך ולתת שירות מצוין לתושבים".

לפרטים נוספים: אדוט רועי – דובר
משרד: 04-9596054
נייד: 052-8991049

Share this...