יקנעם: אושר תקציב העירייה בסך 135 מיליון ₪. כ- 54 מיליון ₪ יושקעו בחינוך
מועצת עיריית יקנעם אישרה ברוב קולות מוחץ את תקציב העירייה לשנת 2014. התקציב יעמוד על 135 מיליון ₪ שהם עלייה של עשרה מיליון ₪ מן התקציב של השנה שעברה, והדבר נובע מעלייה בהשקעות עבור החינוך והחינוך המיוחד, ועבור פרויקטים שונים ברווחה.
תקציב מערכת החינוך יעמוד השנה על כ- 54 מיליון ₪ כאשר ההוצאה הצפויה לחינוך צפויה לגדול בארבעה מיליון ₪ ביחס לאומדן הביצוע בשנה החולפת. עשרה מיליון ₪ יושקעו בחינוך המיוחד. גם השנה הגדילה העירייה את תקציב החינוך בכלל ואת השתתפותה שלה בהוצאות החינוך וזאת למרות הקיצוצים בתקציבי הממשלה במשרדי החינוך והפנים, וזאת במטרה לתת מענה לצרכי המערכת מתוך החשיבות שהעירייה מייחסת לנושאים הללו.
תקציב מחלקת הרווחה יעמוד השנה על למעלה מ – 15 מיליון ₪ והוא מהווה עלייה של למעלה ממיליון ש"ח מן השנה שעברה, והעלייה הזו תאפשר לקדם עוד פעילויות רווחה ביישוב.
מנתוני התקציב עולה שגם בשנת התקציב הנוכחית תמשיך העירייה להשקיע ולתמוך באגודות ובארגונים השונים ברחבי היישוב בדומה לשנה שעברה, ואף מעבר לכך, וזאת למרות הקיצוצים הממשלתיים. התקציב כולל בין היתר כ- 1.7 מיליון ₪ תמיכות במתנ"ס, 220 אלף ₪ תמיכות בתנועות נוער (עלייה של למעלה מ – 30% מהשנה שעברה), 780 אלף ₪ תמיכות בספורט תחרותי, 350 אלף ₪ תמיכות בקשישים (עלייה של 15% מן השנה שעברה), השקעה במתקני ספורט בכחצי מיליון ₪, אחזקת מועדונים ברחבי היישוב בכ- 120 אלף ₪, ועוד ועוד. התקציב יכלול גם תמיכות בסטודנטים, חיילים וצעירים, בספרייה, במעמד האישה, במורשת ישראל ועוד.
כמו בכל שנה ועל פי המתחייב בחוק העירייה תמשיך ותשמור על מסגרת תקציב השכר ברשות. היקף תשלומי השכר לכל העובדים יהיה גם השנה כשליש מסך התקציב, והוא ימשיך להיות בין הנמוכים בארץ.
התקציב כולל בתוכו פירעון מלוות בסך כ- 7 מיליון ₪ והנחות בארנונה לתושבים זכאים בסך של כ 5.5 מיליון ₪. לאחר נטרול הוצאות אלו מהתקציב והוספת תמיכת הפדרציות, חוצה תקציב החינוך את סך 50% מסך התקציב הכולל. העובדה שאחוז גביית הארנונה מהתושבים עומד על 98.5% ו- 99% מהתעשייה מוכיחה על האמון כלפי העירייה ושירותיה.
לאישור התקציב קדמו דיונים רבים בהם פורטו צרכי המחלקות השונות והעירייה התאימה את התקציב לצרכים העירוניים תוך חתירה מתמדת לאיזון, והיא תפעל להמשיך ולספק לתושבים שירותים באיכות גבוהה ובהיקף רחב. התקציב החדש מבטא באופן הנכון ביותר את צרכי העירייה לשנת 2014 והוא מביא לידי ביטוי את מדיניות ראש העיר בכל הנוגע לפעולות אותן מבקשת העירייה לבצע במהלך שנת התקציב הבאה. תקציב העירייה מורכב מ – 65% הכנסות עצמאיות ו – 35% הכנסות ממשלתיות.
ראש העיר, מר סימון אלפסי:
"אני מברך על אישור התקציב. התקציב מבטא בצורה הטובה ביותר את צרכי העיר ומציג עלייה נוספת בהשקעותינו בחינוך וברווחת התושבים. העירייה בהשקעותיה מסבסדת בעצמה את החינוך והרווחה בלמעלה מ-20 מיליון ₪, סכום העולה על גביית הארנונה השנתית למגורים ביישוב. העירייה תמשיך גם השנה להשקיע כספים רבים ולהוביל פרויקטים בחינוך, בתרבות, בספורט, ברווחה ובפנאי ולרווחת כל התושבים. המפתח להצלחה בכל תקציב הוא שמירה על האיזון, ואני שמח שאנו כל שנה מצליחים להגדיל את התקציב ולשמור על איזון ולקבל את הפרס לניהול תקין, והדבר מצביע על חוסנה של העירייה. גם השנה נמשיך להתייעל להוביל מערכת חינוך מצוינת ואיכותית ולהעניק שירותים מצוינים לתושבי העיר. אני מברך מזכיר/גזבר העירייה על הניהול הכספי המצוין ועל הדאגה לשמירה מרבית על כספי הקופה וכספי התושבים".
מזכיר/גזבר העירייה, מר יוסי מזרחי:

"המפתח להצלחה בכל תקציב ושמירה על האיזון הוא שמירה על יעדי גביית הארנונה ועמידה של משרדי הממשלה בהקצבות שהתחייבו להעביר. התקציב שאושר קובע שנמשיך להתייעל וגם להעניק שירותים וזאת על אף הקיצוצים הממשלתיים. אנו נפעל למקסם את השירותים במשאבים הקיימים ולהמשיך ולתת שירות מצוין לתושבים".

Share this...