מועצת העיר יקנעם אישרה בישיבתה את חוק העזר ליקנעם עילית – שמירה אבטחה וסדר ציבורי.

בהתאם לחוק שאושר לאחר דיון במועצת העיר, ולאחר דיונים במספר ישיבות הנהלה של מועצת העיר בהם התעמקו חברי מועצת העיר בחוק, תגבה העירייה היטל שמירה ואבטחה שנתי  שיוכל על התעשייה, המסחר והמגורים. ההיטל על מגורים יוטל בהתאם לגודלה של הדירה בה מתגוררת המשפחה כאשר התשלום עומד על 1.8 ₪ לשנה לכל מ"ר. הווה אומר, משפחה שברשותה דירה בגודל של 70 מ"ר תשלם כ- 125 ₪ בשנה שהם כ-11 ₪ לחודש, ומשפחה עם דירה של 100 מ"ר תשלם כ- 15 ₪ לחודש. הכספים שייגבו  הינם ייעודיים לנושא השמירה בלבד ולא ניתן יהיה להשתמש בהם לשום דבר אחר. בנוסף לכך כל הכספים יושקעו באבטחה נוספת לתושבי העיר ולא במימון האבטחה הקיימת. חוק העזר ייכנס לתוקף רק לאחר אישורו ע"י משרד הפנים

אישור החוק בא במטרה להביא להגברת הסדר והביטחון האישי של תושבי יקנעם ולסייע במניעת אלימות מכל סוג שהיא. לאור אישור החוק יתווספו עשרה פקחים חדשים בעלי הכשרה ביטחונית מקיפה לחמישה הקיימים, ושתי ניידות במקום אחת בלבד   בנוסף לניידת משטרה שהייתה עד כה יסיירו בכל רחבי היישוב מסביב לשעון בשלוש משמרות. החוק החדש יאפשר לתת מענה ולהגיע ליותר מוסדות חינוך, לפעול להסדרת התנועה בשעות עמוסות, לשמור על הסדר הציבורי, למנוע ונדליזם, לפקח על הנעשה באתרי הבנייה ברחבי העיר, ועוד. בנוסף לכך ובמקרה הצורך תציב העירייה מחסומים  בכניסות וביציאות לעיר.

אישור חוק העזר מתאפשר לאחר שמשרד הפנים קבע נהלים המאפשרים לרשויות להסדיר בתחומן ענייני שמירה ואבטחה, ולהתקין חוק עזר עירוני שיאפשר הטלת היטל למימון הוצאות הסדרי השמירה. עד כה כל הנושא היה פרוץ וכל יישוב עשה כראות עיניו. החוק אושר רק לאחר שהעירייה הכינה תכנית להגברת אבטחה ביישוב וזו כוללת בין היתר: תוספת שיטור/פיקוח עירוני כסיוע למשטרת ישראל, שמירה נייחת וניידת במרחב הציבורי, והתקנת מצלמות לצורך מניעת פגיעה ברכוש של הרשות המקומית.

 

 

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

"אישור חוק העזר הכרחי להגברת תחושת הביטחון בקרב תושבי היישוב, והמשך הענקת איכות חיים מצוינת בכל רחבי העיר. יקנעם גדלה ומתפתחת והתקנים שמאפשרת המדינה למספר שוטרים ביישוב אינם מספקים. נכון שהצלחנו להגדיל  אחרי מאבק ארוך את מספר השוטרים בנקודת המשטרה בעיר, אבל השוטרים הללו  גם מטפלים בקיבוצים, במושבים וכביש 70 על כל השלכותיו. אני מאמין בלסמוך רק על עצמנו ולא על אחרים, וכעת לאחר אישור החוק נוכל לאפשר פיקוח ביישוב מסביב לשעון. אישור חוק העזר מעיד על אחריות ממדרגה ראשונה וכל תושבי היישוב ללא יוצא מן הכלל ייהנו ממנו וכולנו נצא נשכרים מכך".

Share this...