משרד מהנדס העיר

יקנעם משתרעת על פני שטח של כ 8500 דונם . מתוכם 65% שטחים ירוקים והשאר בנוי בצפיפות נמוכה ובעל אופי בנייה כפרית.
בכל שנות קיומה מצויה יקנעם בתהליך של צמיחה. מראשית שנות התשעים נרשמה תנופת פיתוח אשר חייבה חיזוק של תשתיות ובניה מואצת של מוסדות עירוניים כיאה לעיר שקצב גידולה המהיר הוא הגדול בישראל, בין השנים 1995 – 2005 גידול של 470%.
על פיתוח מואץ זה מופקד משרד מהנדס העיר.
משרד מהנדס העיר ביקנעם אחראי לתכנונה ופיתוחה של העיר, למשרד מהנדס העיר לקוחות מגוונים וביניהם תושבים, יזמים, קבלנים ומשרדי ממשלה.

במהלך השנים גדל שטחה של יקנעם באלפי דונמים, הוקמו אלפי יחידות דיור, פותחו מאות דונמים של פארקים ושטחים ציבוריים פתוחים, נבנו עשרות מוסדות ציבור וחינוך, ובמקביל הפכה יקנעם ממועצה מקומית לעירייה ב- 15/1/2007.

העיר יקנעם תוכננה ופותחה מתוך הנחות ייסוד תכנוניות הקובעות ש- 65% משטחה תישמר כשטחים ירוקים ופתוחים. העיר מוקפת פארקים לאומיים ושמורות טבע.
לשנים הבאות מתכנן משרד מהנדס העיר מספר פרויקטים אקולוגיים וביניהם שכונת שער הגיא, שתכלול 1500 יחידות דיור ובתוכה קריית החינוך ושדרוג של פארקים תעשייתיים בתוך העיר, בעלי אופי ידידותי לסביבה.

שעות קבלת קהל:יום ב'10:00-13:00
16:00-18:00
יום ה'10:00-13:00
סמכויות ותפקידים

כמתכנן של הרשות המקומית מהנדס העיר הוא הסמכות המקצועית בתחום, בנוסף משמש מהנדס העיר כמייעץ לראש העיר ולמועצת העיר, וכמבצע מהנדס העיר הוא המוציא אל הפועל של מדיניות הוועדה המקומית ושל רשויות התכנון המחוזית והארצית, הוראות החוק והתקנות השונות.
חתימתו נותנת תוקף לתוכניות, רישיונות ותעודות, בהתאם לחוקים ותקנות.
מהנדס העיר הוא האחראי על התחומים הבאים:

תכנון שטח השיפוט של הרשות המקומית
הכנת תוכניות-אב ופרוגרמות.
הכנת תוכניות מתאר ותוכניות מיוחדות.
הכנת תוכניות מפורטות.
שינוי ייעודי קרקע והפקעות לצורכי ציבור.
ייצוג הרשות בוועדות התכנון.
רישוי ופיקוח
אישור תוכניות לבניה, בקשות להיתרי בניה, שימוש חורג והקלות בבניה.
פיקוח על העמידה בהוראות, באישורים ובתקנים – בבניה ובשימוש, ונקיטת הצעדים המתבקשים, בהתאם.
איתור מבנים מסוכנים ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם.
בנייה ציבורית
תכנון ובניית מבני ציבור ומתקני ציבור בתחומי הרשות המקומית. שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור.

עבודה ציבורית
תכנון, ביצוע או פיקוח על ביצוע עבודות תשתית (ביוב, מים, כבישים, תאורה, גנים וכדומה) בתחומי הרשות המקומית.

מהנדס העיר – בעלי תפקידים

שעות קבלת קהל:יום ב'10:00-13:00
16:00-18:00
יום ה'10:00-13:00

תפקיד שם טלפון פקס דואר אלקטרוני
מהנדסת העיר טלמור עירית 9596029 9894641 iritt@yoqneam.org.il
מנהלת מינהל הנדסה גב' אורנה יחזקאל 9596030 9894641 ornay@yoqneam.org.il
מנהל מחלקת תשתיות אינג' גרגורי ניימן 9596033 9894641 gregori@yoqneam.org.il
מנהלת פרוייקטים גב' רונית קיש 9596036 9894641 ronit@yoqneam.org.il
הנדסאי – מינהל הנדסה מר דוד דוד 9596040 9894641 davidd@yoqneam.org.il
אחראי ומפקח – מוסדות ציבור מר משה חרס 9596038 9894641 moshe@yoqneam.org.il
ממונה בטיחות וגיהות מר איציק בן רואי 9596001 9894641 yitzhak@yoqneam.org.il
מזכירת מהנדס העיר גב' רינה נחמני 9596031 9894641 rina@yoqneam.org.il
רכזת תקציבי פיתוח (גזברות) גב' שולה שמואלי 9596069 9894641 shula@yoqneam.org.il

Share this...