תכנון החיבור לחוף הוחזר למוסדות התכנון.
שופטי בג"צ קבעו בין היתר החזר הוצאות משפט

הצלחה גדולה לבג"צ שהגישה עיריית יקנעם (בשיתוף עם מטה מאבק התושבים, ומספר רשויות נוספות) כנגד הקמת חוות הגז בחגית.

שלושת שופטי בג"צ קבעו בהחלטה דרמטית כי תכנית החיבור של מאגרי הגז לחוף אינה מושלמת ויש להחזירה למועצה הארצית לתכנון ובנייה לתקופה של שנה וחצי במהלכה תושלם התכנית, ואם הדבר לא ייעשה בפרק הזמן הזה תבוטל התכנית לגמרי. דבר חשוב מאוד עליו עמדו השופטים הוא אי עיגונה של החלטת המועצה הארצית לתת עדיפות לטיפול מרבי בים בהוראות התכנית. דבר חשוב מאוד נוסף שנקבע בהחלטות השופטים הוא תמהיל הפיתוח שייקבע במידה ויוחלט להקים חלק מהמתקן ביבשה וחלק בים. עד עתה אפשרה המדינה בתכניותיה להרחיב את האתר בעתיד, ואילו בג"צ קבע שהתמהיל יקבע מראש. בהקשר לכך אמרה עיריית יקנעם שגם אין זה הגיוני שמי שיחליט על קביעת התמהיל תהיה רשות הגז, וזאת כיוון שהאינטרסים שלה ברורים והדבר דומה למי שנותן לחתול לשמור על השמנת. שופטי בג"צ הצדיקו את הטענה הזאת ונקבע שרשות הגז תוכל אמנם להמליץ על התמהיל, אבל לא תחליט עליו לבדה. שופטי בג"צ פסקו גם החזר הוצאות משפט של 60 אש"ח.

ראש העיר מר סימון אלפסי:

"אנו מברכים על ההחלטה הגם שאינה מושלמת, מבחינתנו היא הישג גדול. יקנעם בגלל המרחק הגדול היחסי שלה מהחווה לא היוותה פקטור מבחינת המדינה והגם שלא הוזמנו לדיונים הראשונים מאז שנכנסנו למאבק אנו משנים דברים. אנו טוענים לאורך כל הדרך וכולם יודעים זאת שהמקום הבטוח היחידי להקמת חוות הגז הוא בים. לא בחגית ולא בשום מקום אחר. המדינה משיקולה חושבת לצערי אחרת, ואני שמח שגם בג"צ שרואה בעיות בתכנית שהוכנה נתן את דעתו על כך וקבע שהיה צורך בעיגון ההחלטה של המועצה הארצית לתת עדיפות לטיפול מרבי בים. לצערי הרב בתהליך כולו היו פגמים רבים וכולי תקווה שעתה לאחר שבית המשפט אמר את דברו הם יתוקנו. אנו נמשיך להיאבק ונעשה ככל יכולתנו למנוע את הקמת חוות הגז בחגית במטרה לשמור על צביון האזור ובריאות תושבי יקנעם הגם שהקמת החווה היא רחוקה באופן יחסי מיקנעם".

עו"ד יוסי חויליו (הגיש את הבג"צ מטעם העירייה):

"המדינה הילכה אימים על בית המשפט בכך שטענה שקבלת העתירה תגרום לנזקים כבדים. עצם זה שהעתירה התקבלה בחלקה, ואף נפסקו הוצאות משפט נגד המדינה, מהווה הישג גדול. אני מאמין שהתוצאה המעשית תהיה שהטיפול בגז יהיה בים בלבד, וזוהי התוצאה שלה קיוו מרשותי"

אדוט רועי – דובר

 

Share this...